Polityka prywatności

Polityka prywatności i Cookies Buba Kids

Bardzo cenimy sobie prywatność Użytkowników strony www.bubakids.pl (zwanej dalej Serwisem), dlatego dokładamy wszelkich starań, aby dane osobowe były gromadzone i przechowywane w sposób bezpieczny.

Przetwarzanie danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem Serwisu jest Karolina Gajkowska-Jungst z siedzibą w Warszawie, przy ul. Narbutta 26/37, 02-541 Warszawa, NIP 5262536969 REGON 146152863 zwana dalej „Administratorem”. Kontakt z Administratorem możliwy jest za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem kontakt.bubakids@gmail.com.

2. Dane osobowe użytkowników Serwisu (określanych dalej jako „Użytkownicy”) przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Administrator przetwarza następujące dane Użytkowników: imię i nazwisko lub nazwa firmy, adres, numer telefonu, adres e-mail, numer rachunku bankowego, numer identyfikacji podatkowej NIP.

3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Użytkowników jest ich wyraźna zgoda lub wynikające z przepisów prawa upoważnienie do przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie niezbędnym do wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie.

4. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne i jest warunkiem koniecznym do skorzystania z usług dostępnych w Serwisie, w szczególności do złożenia zamówienia w Serwisie.

5. Dane osobowe podawane przez Użytkowników są zbierane i wykorzystywane przez Administratora w celu:

- realizacji umowy sprzedaży produktów oferowanych w Serwisie;

- marketingu produktów i usług Administratora, o ile Użytkownik wyraził na to zgodę;

- kontaktu z Użytkownikiem;

6. Użytkownicy zachowują anonimowość do momentu podania swoich danych osobowych w procesie składania zamówienia lub podczas innej usług dostępnej w Serwisie (np. zapisu do newslettera).

7. W celu wykonania na rzecz Administratora usług, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora podmiotom je świadczącym w zakresie niezbędnym do wykonania tych usług. Podmioty te są zobowiązane do zachowania w poufności przekazanych im danych osobowych Użytkowników na podstawie umowy z Administratorem lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Ponadto, dane osobowe Użytkowników mogą być ujawnione przez Administratora organom publicznym, na podstawie i w granicach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

8. Dane osobowe Użytkowników, którzy dokonują płatności elektronicznych za produkty zamówione w Serwisie za pośrednictwem e-płatności, Administrator przekazuje agentowi rozliczeniowemu, w zakresie niezbędnym do dokonania przez Użytkownika płatności za jego pośrednictwem. Agentem rozliczeniowym Serwisu jest Blue Media S.A z siedzibą w Sopocie, ul. Haffnera 6, kod pocztowy: 81-717, KRS: 0000320590.

9. Dane osobowe Użytkowników, którzy korzystają z usług dostawy produktów nabytych za pośrednictwem Serwisu przesyłką kurierską, Administrator przekazuje zebrane dane osobowe, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy poniższym podmiotom w zakresie niezbędnym dla realizacji usługi dostawy:

InPost

10. Dane osobowe Użytkowników będą przechowywane przez okres potrzebny do realizacji celu przetwarzania Danych osobowych; w przypadku przetwarzania danych osobowych w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów oferowanych za pośrednictwem Serwisu okres ten będzie równy terminowi przedawnienia roszczeń mogących wyniknąć w związku z taką umową, zaś w przypadku przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych Administrator może przetwarzać te dane do czasu odwołania zgody na ich przetwarzanie przez osobę, której dane dotyczą.

Prawa Użytkowników

1. Użytkownik ma prawo dostępu do dotyczących go danych osobowych, w tym do uzyskania od Administratora kopii jego danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Kopia taka będzie przekazana przy pomocy poczty elektronicznej lub inny wskazany przez Użytkownika sposób.

2. Użytkownik ma prawo do niezwłocznego sprostowania swoich danych osobowych, w zakresie w jakim są one nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

3. Użytkownik ma prawo do niezwłocznego usunięcia dotyczących go danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności w art. 17 Rozporządzenia;

4. Użytkownik ma prawo do ograniczenia przetwarzania przez Administratora danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

5. Użytkownik ma prawo do przenoszenia swoich danych osobowych, w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach prawa powszechnie obowiązującego.

6. Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innych właściwych organów sprawujących nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie danych osobowych.

7. Użytkownik ma prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody następuje poprzez wysłanie przez Użytkownika wiadomości e-mail o cofnięciu zgody na adres: kontakt.bubakids@gmail.com.

8. Użytkownik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

III Cookies/Ciasteczka

1. Cookie czyli tzw. Ciasteczko to plik tekstowy, który zapisywany jest na urządzeniu Użytkownika, na którym wyświetla on Serwis Administratora za pomocą przeglądarki internetowej. W plikach cookie nie są gromadzone informacje pozwalające na identyfikację osoby, a jedynie dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania Serwisu.

2. Pliki cookies wykorzystywane są przez Administratora do:

- weryfikacji Użytkownika składającego zamówienie w Serwisie,

- zapamiętania zawartości koszyka Użytkownika,

- zapamiętania preferencji Użytkownika w zakresie korzystania z Serwisu (np. wersji językowej)

3. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze typy plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies).

· Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

· „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

4. Administrator w oparciu o pliki cookies może kierować reklamy do Użytkowników, którzy odwiedzili Serwis, poprzez narzędzia reklamowe. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Administratorem reklamodawców.

5. Serwis posiada podpięte kody usługi Google Analiytcs służące do zbierania danych statystycznych które pomagają udoskonalać witrynę.

6. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji gromadzonych w plikach cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym (w szczególności ustawień przeglądarki internetowej) lub konfiguracji usługi.

7. W przypadku wyłączenia obsługi plików cookies zachodzi ryzyko, że niektóre funkcje lub usługi w Serwisie nie będą funkcjonować prawidłowo.

Postanowienia końcowe

1. Serwis może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu.

2. Niniejsza Polityka prywatności w żaden sposób nie narusza, ani nie ogranicza postanowień Regulaminu świadczenia przez Administratora usług drogą elektroniczną, na podstawie którego Administrator prowadzi Serwis.

Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl